Aktuálně


Prodej obědů na měsíc březen   2019

ÚTERÝ      26. 2. 2019         10.00 -  14.00 hod.
STŘEDA    27. 2. 2019         7.30 --   14.00 hod.
ČTVRTEK  28. 2. 2019         7.30 --   14.00 hod. 

Ceny obědů:
1. kategorie   7 - 10 let      525,-- Kč
2. kategorie   11 - 14 let    588,-- Kč
3. kategorie   15 let          630,-- Kč 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1. 4. 2018 jsou platné následující poplatky za stravování ve školní jídelně:

věková skupina strávníků  podle dosaženého věku do 31. 8. 2019 
                           

školní stravování                                              cena oběda                                                    

strávník   7 - 10 let                                                            25,--

strávník 11 - 14 let                                                            28,--

strávník 15 a více let                                                        30,--


Doplňková činnost
:

- ostatní strávníci platí ve školní jídelně za 1 oběd          80,-- /vč. 15 % DPH/
                            - náklady na potraviny     30,-       Kč
                            - náklady režijní               16,56    Kč
                            - náklady mzdové            23,-       Kč
                            - Dph 15%                       10,44    Kč 

- ostatní strávníci, kteří si odnášejí obědy mimo
   školní jídelnu, platí za 1 oběd                                         75,- /vč. 15 % DPH/
                            -
náklady na potraviny    30,-       Kč
                            - náklady režijní              15,22    Kč
                            - náklady mzdové           20,-       Kč 
                            - Dph 15%                        9,78    Kč

 


Jídelníček najdete nyní na webových stránkách v kolonce

OBJEDNÁVÁNÍ PŘES INTERNET rozkliknutím věty http://www.strava.cz/istravne/

 

 

                                       

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Označování alergenů  ve školní jídelně - nařízení EU

Na koho se povinnost vztahuje?

Nařízení Evropské unie se vztahuje na všechny potravinářské produkty určené pro konečného spotřebitele, včetně produktů dodaných do provozů veřejného stravování /např. restaurací, jídelen, nemocnic, různých gastronomických provozů nebo rychlých občerstvení/, jakož
i produktů určených k jejich zásobování. Toto nařízení se týká i školních jídelen.

Jak zní legislativa?

Pokud sáhneme po evropské legislativě, je to směrnice 2000/2013/ES pro označování potravin. Ta bude nahrazena nařízením 1 169/2011/EU, čl. 44, odst. 1 a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům s platností od 13. prosince 2014. Od tohoto dne se datuje zásadní změna v udávání alergenů u zhotovitelů jídla ve školní jídelně v jídelníčku.

Které alergeny značit?

Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU je specifikováno 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení, a jsou přílohou nařízení 1169/2011/EU.
Zákonné ustanovení určuje jídelnám jasně a zřetelně označit alergenní složky. Toto označení bude strávníka informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeného ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Kde budou alergeny uváděny?

Alergeny budou uváděny u jednotlivých jídel na jídelníčku vždy u daného pokrmu.
U daného pokrmu budou uvedena čísla alergenů, které jsou v pokrmu obsaženy.
U jídelníčku bude uveden seznam alergenů, které budou odpovídat uvedeným číslům.
Školní jídelna je povinna vyrobený pokrm označit alergenní složkou, ale je už na strávníkovi, aby si tuto skutečnost sledoval sám. Jídelna má pouze funkci informační.