Objednávání přes internet

Objednávání přes internet - číslo jídelny 0180


Školní jídelna umožňuje svým strávníkům objednávání obědů přes internet.

Strávník si zřídí ve školní jídelně službu objednávání přes internet, je mu přidělen

 kód a přes internet si přihlásí a odhlásí obědy, popř. si zvolí oběd č. 1

nebo oběd č. 2 na níže uvedené adrese:

http://www.strava.cz/istravne/

Rodiče si mohou přes internet zjistit docházku svého dítěte na obědy.