STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL DO ODVOLÁNÍ

VÝDEJ OBĚDŮ 11.30-13.45 HODIN

 

Strávníci si sami přihlásí obědy !!!

Stravování:

distančně vzdělávaní dále pouze odběr do jídlonosičů v době 13.45-14.00 hodin,

prezenčně vzdělávaní dále za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb

11.30 - 12.30 ZŠ Holubova

12.30 – 12.40 dezinfekce

12.45 - 13.45 ZŠ Komenského

13.45 – 14.00 výdej do jídlonosičů

 

Dodatek k Vnitřnímu řádu školní jídelny

7. dubna 2021

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL DO ODVOLÁNÍ

ŠKOLNÍ JÍDELNA HOLICE, NÁDRAŽNÍ 1021, OKRES PARDUBICE

 

Dodatek č.4 k Vnitřnímu řádu školní jídelny v době pandemie COVID 19 platný od 12.04.2021 do odvolání

 

Změna stravování žáků základních škol

 

Stravování:

distančně vzdělávaní dále pouze odběr do jídlonosičů v době 13.45-14.00 hodin,

prezenčně vzdělávaní dále za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.

 

— Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

— Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:

 

  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení (tj. 176 míst),
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce,

ostatní žáci a studenti v distanční výuce nebo v první den nemoci, si mohou stravu odebrat pouze do jídlonosiče v době 13.45-14.00 hodin,

  • je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:
  • - nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd/skupin/oddělení
  • - nedocházelo k prolínání žáků/studentů z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu do jídlonosičů.

 

— Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt v budově školní jídelny bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683 AC, které brání šíření kapének, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

 

Přejeme Vám dobrou chuť!