Školní jídelna

31. srpna 2021

příjme kuchařku nebo pomocnou sílu na zástup po dobu nemoci kuchařek ve školním roce 2021/2022 

(maminky na MD, důchodci).

 Bližší informace u ředitelky ŠJ Andrey Markové na telefonním čísle 604 704 203.

Přejeme Vám dobrou chuť!