Stravování veřejnosti

20. září 2021

S účinností ode dne 1.října 2021 je doplňková činnost (stravování cizích strávníků) do odvolání pozastavena.

Přejeme Vám dobrou chuť!