Změna stravování od pondělí 4. ledna 2021

31. prosince 2020

Stravování:

distančně vzdělávaní dále pouze odběr do jídlonosičů v době 13.30-14.00 hodin,

prezenčně vzdělávaní dále za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:

  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení (tj. 176 míst),
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce,ostatní žáci a studenti v distanční výuce nebo v první den nemoci, si mohou stravu odebrat pouze do jídlonosiče v době 13.30-14.00 hodin,
  • je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:
  • - nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd/skupin/oddělení
  • - nedocházelo k prolínání žáků/studentů z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu do jídlonosičů.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na doto-vaný oběd.

—Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Přejeme Vám dobrou chuť!