Stravování ve školní jídelně během distanční výuky - žáci mají nárok na oběd za sníženou cenu

 

- všem žákům jsou obědy odhlášeny na dobu distanční výuky

- pokud se žák bude chtít stravovat, oběd si musí přihlásit

- oběd je možné odebrat pouze do jídlonosiče v době od 13.00- 13.45 hodin

- po zrušení distanční výuky se vše vrátí do původního stavu

 

Vyzvednou oběd může pouze osoba, u které nebyla nařízena karanténa či u ní neexistuje podezření na jakoukoli infekční chorobu.

Od  18.11. 2020 jsou automaticky přihlášeny obědy strávníkům   1.  a  2. ročníků ZŠ

a to pouze těm, kteří mají dostatek finančních prostředků  na svém účtě.

V případě, že o stravování nemáte zájem je  nutné obědy  ODHLÁSIT.

Prosím o kontrolu účtu na portále strava.cz

                                     S platností od 1. 11. 2020 přechází školní jídelna na placení obědů


                                                      POUZE  NA  ÚČET  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

                                          Číslo účtu a variabilní symbol Vám na dotaz sdělíme.

Zítra vaříme

Jídelníček na 26. listopadu 2020

Polévka
Polévka
Polévka s játrovými knedlíčky
Oběd 1
Oběd 1
Svíčková na smetaně, hovězí maso, houskové knedlíky
Dnes vaříme

Novinky

Změna stravování od pondělí 30. listopadu 2020

25. listopadu 2020

Stravování:

distančně vzdělávaní dále pouze odběr do jídlonosičů v době 13.45-14.00 hodin,

prezenčně vzdělávaní dále za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:

  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení (tj. 176 míst),
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce,ostatní žáci a studenti v distanční výuce nebo v první den nemoci, si mohou stravu odebrat pouze do jídlonosiče v době 13.45-14.00 hodin,
  • je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:
  • - nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd/skupin/oddělení
  • - nedocházelo k prolínání žáků/studentů z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu do jídlonosičů.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na doto-vaný oběd.

—Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Stravování veřejnosti

18. září 2020

S účinností ode dne 19. září 2020 je doplňková činnost (stravování cizích strávníků) do odvolání pozastavena.

Podporují nás

Kouba - Veselá
Vysoké Mýto
Velkoobchod ovoce, zelenina

Přejeme Vám dobrou chuť!