Platební údaje pro bezhotovostní platby  -   trvalé příkazy -

na stravování pro školní rok 2020 - 2021

------------------------------------------------------------------------------

číslo účtu - zůstává stejné   78-9122330287/0100

variabilní symbol                  zůstává stejný

Kč:                                         žácí, kteří dosáhnou do  31.8.2021  věku    7.- 10.  let            600,- Kč

                                              cena oběda   27,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            žáci, kteří dosáhnou do 31.8.2021 věku        11.- 14. let             650,-  Kč

                                           cena oběda     30,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          žáci, kteří dosáhnou  do 31.8.2021 věku        15 let a více          700,- Kč
                                          cena oběda      32,- Kč

Jakými způsoby lze oběd odhlásit

Oběd na následující den můžete odhlásit do 14 hodin těmito způsoby:

Číslo jídelny na Strava.cz: 0180
E-mail: jidelna.odhlasky@seznam.cz
Telefon: 466 682 190

Na co nezapomenout

  • Odhlášení oběda č. 1 i č. 2 lze den předem vždy do 14 hodin.
  • Neumožňuje-li odhlášení Strava.cz (oběd č. 2 v uzavřeném období), lze oběd odhlásit e-mailem, telefonicky nebo osobně.
  • Při nemoci platí dotovaná cena oběda pouze pro první den nepřítomnosti žáka ve škole. Na ostatní dny je zapotřebí buď obědy odhlásit nebo je doplatit do plné ceny.
  • Neodhlášená nebo pozdě odhlášená strava bohužel propadá.
  • Více informací o přihlašování a odhlašování obědů naleznete ve vnitřním řádu.

Přejeme Vám dobrou chuť!