!!! UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY !!!

 Dne 02.9.2024 bude všem strávníkům automaticky odhlášena strava.

Pokud budete mít zájem o oběd na tento den, prosím objednejte si v systému Strava.cz, nejpozději v pondělí 26.8.2024 do 14.00 hodin.

Systém kreditních karet

Každý strávník si zakoupí v kanceláři vybírání stravného na měsíc dopředu obědy a místo stravenek obdrží bezkontaktní čip za cenu 130,- Kč

Karta i čip jsou určeny pouze jednomu strávníkovi a není možné je předat jiné osobě. Karta i čip slouží také pro objednávání obědů.

Ztráta kreditní karty

V případě ztráty kreditní karty či čipu nebo poškození si musí strávník zakoupit nový čip ve výši 130,- Kč.

Ztrátu kreditní karty nebo čipu musí strávník ihned nahlásit ve školní jídelně v kanceláři vybírání stravného, aby se zamezilo zneužití.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze strávníci s platnou kreditní kartou nebo čipem vydaným školní jídelnou. V případě zapomenutí kreditní karty nebo čipu si strávník vytiskne náhradní doklad z elektronické stravenkářky, který předloží při výdeji stravy.

Výdej stravy u výdejního okénka

Každý strávník zasune u výdejního okénka kreditní kartu do snímače nebo přiloží čip ke snímači a zvukový signál potvrdí oprávněnost odebrání stravy. V počítači je pak vyznačena hodina odběru oběda, případně pokus o druhý neoprávněný odběr oběda, pokus o odběr nezaplaceného oběda.

Informace pro rodiče

V případě ztráty karty strávník hradí pouze cenu nového čipu 130,- Kč, nemusí znovu hradit cenu všech obědů.

Možnost podvodu je prakticky vyloučen, za Vaše peníze se nemůže stravovat někdo jiný.

Rodiče si mohou vyžádat informaci, zda jejich dítě skutečně zaplacenou stravu odebírá nebo bezdůvodně na oběd nedochází. Tím vlastně ušetříte, neboť dítěti obědy příště nezaplatíte, když o ně nemá zájem, nebo mu domluvíte.

Pokud si strávník zřídí ve školní jídelně službu objednávání přes internet, nalezne zde i jídelní lístek školní jídelny, popřípadě si může i odhlásit obědy, zvolit si oběd č. 1 nebo č. 2, aniž by musel chodit do školní jídelny. Rodiče si zde přes internet mohou zjistit docházku svého dítěte na obědy.

Aby se zamezilo tomu, že v jídelně zůstávají neodebrané obědy, je třeba, aby rodiče dohlédli na děti, zda na obědy řádně docházejí a vedli děti k tomu, aby jídlem neplýtvaly.

Všichni strávníci se mohou stravovat ve školní jídelně za předpokladu, že se seznámí s podmínkami stravování a budou se řídit provozním řádem školní jídelny

Přejeme Vám dobrou chuť!