Systém kreditních karet

Každý strávník si zakoupí v kanceláři vybírání stravného na měsíc dopředu obědy a místo stravenek obdrží kreditní kartu. První kreditní karta bude strávníkovi předána bezplatně a při šetrném zacházení ji strávník používá i několik měsíců.

Další možností je zakoupení bezkontaktního čipu za cenu 120,- Kč.

Karta i čip jsou určeny pouze jednomu strávníkovi a není možné je předat jiné osobě. Karta i čip slouží také pro objednávání obědů.

Ztráta kreditní karty

V případě ztráty nebo poškození si musí strávník zakoupit kartu novou, a to ve výši 50,- Kč, čip ve výši 120,- Kč.

Ztrátu kreditní karty nebo čipu musí strávník ihned nahlásit ve školní jídelně v kanceláři vybírání stravného, aby se zamezilo zneužití.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze strávníci s platnou kreditní kartou nebo čipem vydaným školní jídelnou. V případě zapomenutí kreditní karty nebo čipu si strávník vyzvedne v kanceláři vybírání stravného náhradní doklad, který předloží u výdejního okénka.

Výdej stravy u výdejního okénka

Každý strávník zasune u výdejního okénka kreditní kartu do snímače nebo přiloží čip ke snímači a zvukový signál potvrdí oprávněnost odebrání stravy. V počítači je pak vyznačena hodina odběru oběda, případně pokus o druhý neoprávněný odběr oběda, pokus o odběr nezaplaceného oběda.

Informace pro rodiče

V případě ztráty karty strávník hradí pouze cenu nové karty, to je 50,- Kč, u čipu 120,-Kč, nemusí znovu hradit cenu všech obědů.

Možnost podvodu je prakticky vyloučen, za Vaše peníze se nemůže stravovat někdo jiný.

Rodiče si mohou vyžádat informaci, zda jejich dítě skutečně zaplacenou stravu odebírá nebo bezdůvodně na oběd nedochází. Tím vlastně ušetříte, neboť dítěti obědy příště nezaplatíte, když o ně nemá zájem, nebo mu domluvíte.

Pokud si strávník zřídí ve školní jídelně službu objednávání přes internet, nalezne zde i jídelní lístek školní jídelny, popřípadě si může i odhlásit obědy, zvolit si oběd č. 1 nebo č. 2, aniž by musel chodit do školní jídelny. Rodiče si zde přes internet mohou zjistit docházku svého dítěte na obědy.

Aby se zamezilo tomu, že v jídelně zůstávají neodebrané obědy, je třeba, aby rodiče dohlédli na děti, zda na obědy řádně docházejí a vedli děti k tomu, aby jídlem neplýtvaly.

Všichni strávníci se mohou stravovat ve školní jídelně za předpokladu, že se seznámí s podmínkami stravování a budou se řídit provozním řádem školní jídelny

Přejeme Vám dobrou chuť!