Platební údaje pro bezhotovostní platby  -   trvalé příkazy -

na stravování pro školní rok 2020 - 2021

------------------------------------------------------------------------------

číslo účtu - zůstává stejné   78-9122330287/0100

variabilní symbol                  zůstává stejný

Kč:                                         žácí, kteří dosáhnou do  31.8.2021  věku    7.- 10.  let            600,- Kč

                                              cena oběda   27,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            žáci, kteří dosáhnou do 31.8.2021 věku        11.- 14. let             650,-  Kč

                                           cena oběda     30,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          žáci, kteří dosáhnou  do 31.8.2021 věku        15 let a více          700,- Kč
                                          cena oběda      32,- Kč

Adresa

Školní jídelna Holice
Nádražní 1021
534 01 Holice

okres Pardubice

Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Holice

Hlavní činnost: Stravovací služby pro děti, žáky a studenty

Doplňková činnost: Stravovací služby pro veřejnost

Kontakty

Ředitelka školní jídelny

Andrea Marková

Telefon: 466 682 347
E-mail: skolni.jidelna.holice@iex.cz

Kancelář vybírání stravného, přihlašování a odhlašování obědů

Hana Půlpánová

Telefon: 466 682 190
E-mail: jidelna.odhlasky@seznam.cz

Šéfkuchařka

Viera Adamcová

Telefon: 466 682 190
 

Ochrana osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:


Společnost Schola Servis GDPR, s. r. o.
IČO: 04223748
Palackého 150/8
796 01 Prostějov

Osoba určená pro jednání za pověřence:
Ing. Helena Ondrýsková
Adresa: Palackého 150/8, 796 01, Prostějov
Telefon: 703 140 006, 732 464 854, 733 281 378
E-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Přejeme Vám dobrou chuť!