!!! Dne 30.června 2023 výdej oběda pouze do 12.00 hodin !!!

!!! Žádáme rodiče strávníků, kteří nebudou mít zájem o oběd dne 30.06.2023, aby si oběd odhlásili !!!

!!! Vyúčtování stravného na konci školního roku proběhne během měsíce června.  Přeplatek se automaticky vrací je-li vyšší než 1.000,- Kč !!!

Školní jídelna Holice

Školní jídelna Holice je samostatná příspěvková organizace zařazená do sítě škol a školských zařízení. Zřizovatelem je Město Holice.

Předmětem hlavní činnosti je zajišťování školního stravování dětí, žáků a studentů na základě školského zákona v souladu s vyhláškou o školním stravování. V rámci doplňkové činnosti poskytujeme také stravovací služby pro veřejnost.

V jídelně je zaveden objednávkový systém a systém karet nebo čipů. Strávníci si mohou volit ze dvou hlavních jídel a objednávat přes terminál umístěný v jídelně nebo prostřednictvím internetu.

Rodiče dětí provádí bezhotovostní platby stravného prostřednictvím bankovních účtů. Strávníci hradí stravné v hotovosti ve výjimečném případě. Dospělí strávníci mohou platit také stravenkami Cheque déjeuner, Ticket Restaurant.

Přejeme Vám dobrou chuť!