Mimořádné opatření od 17.1.2022

Při vyšším výpadku zaměstnanců bude provedena změna jídelníčku a vařen pouze oběd č.1.

Dodatek č.6 k Vnitřnímu řádu školní jídelny platný od 1.9.2021 do odvolání

31. srpna 2021

ŠKOLNÍ JÍDELNA HOLICE, NÁDRAŽNÍ 1021, OKRES PARDUBICE

 

Dodatek č.6 k Vnitřnímu řádu školní jídelny platný od 01.09.2021 do odvolání

Změna stravování od  1. září 2021

 

Stravování probíhá v době od 10.45 – 14.00 hodin:

10.45 - 11.30 stravování pro veřejnost, výdej stravy do jídlonosičů

11.30 – 14.00 stravování pro ZŠ Holubova a ZŠ Komenského

13.45 - 14.00 výdej stravy do jídlonosičů

 

— Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

 

— Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:

 

  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 1,5 metry),
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení (tj. 176 míst),
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce,

ostatní žáci v první den nemoci, si mohou stravu odebrat pouze do jídlonosiče v době

10.45 - 11.30 nebo 13.45-14.00 hodin.

 

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt v budově školní jídelny bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683 AC, které brání šíření kapének, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

 

Holice dne 31.08.2021                                                                           Marková Andrea

                                                                                                             ředitelka školní jídelny

 

Přejeme Vám dobrou chuť!