Tyto řádky jsou určeny všem rodičům, jejichž děti navštěvují školní jídelnu

25. září 2023

Pár slov rodičům

1. Pestrost stravy dětí

Prosím dbejte, aby strava vašich dětí byla pestrá. Řada dětí přichází do školní jídelny a poprvé se setkává s potravinami a jídly, která dosud neměly možnost ochutnat. Hledí na ně s nedůvěrou, kterou někdy jen těžce překonávají. Samozřejmě, že každému něco chutná více a něco méně, ale právě pestrost by měly být základem dobrého jídelníčku.

2. Společné stolování doma je základem

Pokud to jen trochu jde, společně stolujte. Již v předškolním věku by dítě mělo umět správně používat příbor, nalít si nápoj a udržovat při jídle pořádek. Psychologové zdůrazňují, že společné stolování vytváří pocit rodinné pospolitosti a velmi prospívá vzájemné komunikaci. A není samozřejmě pochyb o tom, že pomáhá vytvářet správné stravovací návyky.

3. Věnujte pozornost svačinám vašich dětí

Pokud máte doma školáka, věnujte pozornost jeho svačinám. Ideální je varianta, kdy si dítě odnáší připravenou svačinu z domu. Základem svačiny by mělo být pečivo nebo chléb namazaný sýrovou, tvarohovou pomazánkou nebo máslem, doplněné plátky sýra, šunky apod. Nezapomínejte na ovoce a zeleninu. Dobrou volbou je jogurt, tvaroh doplněný kouskem pečiva. Věřte, že nejhorším řešením je, pokud děti dostanou peníze a svačinu si kupují. Svačina, nemusí být velká, za dvě až tři hodiny mají děti plnohodnotný oběd.

4. Promluvte si s dítětem, proč mu nechutná oběd

Nespílejte hned školní jídelně, když si vaše dítě stěžuje, že obědy nejsou dobré. Promluvte si s ním, co přesně mu nechutná. Pokud mu jídlo připadá např. málo slané, vysvětlete mu, že nadměrné solení není zdravé. Většina kuchařek se totiž snaží uvařit chutné jídlo, protože prázdné talíře jsou tou bezprostřední odměnou za jejich namáhavou práci.

5. Vnitřní řád jídelny obsahuje užitečné informace pro vás

Základním dokumentem upravující chod jídelny je právě vnitřní řád. Obsahuje pravidla přihlašování, odhlašování, placení stravného a další důležité údaje. Čtěte, předejdete mnohdy nedorozuměním mezi vámi a jídelnou.

6. Dbejte na včasnou úhradu stravného

Dodržujte stanovený způsob a termín placení poplatků za obědy. Pamatujte, že bez včasného zaplacení nemá dítě na oběd nárok. A věřte, že to není veselý pohled, pokud odchází malé plačící dítě bez oběda a doplácí na nedbalost dospělých.

7. Termín odhlašování jídla.

Nenaléhejte na vedoucí, aby přijala odhlášení oběda pro vaše dítě po hodině, která je uvedena v řádu školní jídelny. Každá jídelna ji stanovila podle svých možností, aby bylo možné spočítat počty porcí a nanormovat potřebné množství surovin.

8. Rozdílnost mezi jídelnami jsou normální

Nepozastavujte se nad rozdíly, které jsou mezi jednotlivými školními jídelnami. Možná máte víc dětí a ty chodí do několika různých jídelen a tak jste setkali s odlišnými cenami obědů, termíny placení a způsoby odhlašování. Jinak je tomu například v jídelnách základních škol a jinak u jídelen stravujících starší děti. Rozdíly jsou také ve vybavení kuchyní, v používání počítačového programu a samozřejmě i ve složení pracovního kolektivu té které jídelny.

9. Se stížnostmi a připomínkami za ředitelkou školní  jídelny

Pokud budete mít jakékoli připomínky nebo výhrady, neváhejte se s nimi obrátit přímo na ředitelku školní jídelny. Věřte, že jen včasným řešením problémů se dá předejít dalším nepříjemnostem.

Přejeme Vám dobrou chuť!